14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 67 af 19. januar 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 En kandidateksamen, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, litra b, skal sammen med supplerende beståede danske eller udenlandske uddannelseselementer som minimum:

  • 1) opfylde adgangskravene til revisorkandidatstudiet (cand.merc.aud.), og

  • 2) indeholde fag i revision, regnskab, skat og erhvervsret, der ækvivalerer de obligatoriske fag på revisorkandidatstudiet (cand.merc.aud.), og har et omfang på mindst 60 ECTS-point.

•••

Stk. 2 En kandidat, der indstiller sig på baggrund af § 3, stk. 1, nr. 1, litra b, skal sammen med indstillingen til den skriftlige prøve vedlægge en udtalelse fra en uddannelsesinstitution, der udbyder revisorkandidatuddannelsen (cand.merc.aud.), hvoraf det fremgår, at

  • 1) kandidaten opfylder adgangskravene til revisorkandidatstudiet (cand.merc.aud.), og

  • 2) kandidatens fag i revision, regnskab, skat og erhvervsret ækvivalerer de obligatoriske fag på revisorkandidatstudiet (cand.merc.aud.).

•••
profile photo
Profilside