14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer § 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 67 af 19. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Indstiller en person, der er omfattet af § 25, stk. 1, sig til den skriftlige prøve, jf. § 6, stk. 3, kan den pågældende ikke i 2021, 2022 eller 2023 indstille sig til modul A, B eller C ved den skriftlige prøve til revisoreksamen.

•••

Stk. 2 Eksamensudvalget kan, når ganske særlige omstændigheder foreligger, dispensere fra stk. 1. Anmodning herom skal indgives til udvalget senest den 1. marts det pågældende år.

•••
profile photo
Profilside