14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer § 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 67 af 19. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 For eksaminationen i modulerne A og B ved den skriftlige prøve til revisoreksamen gælder § 11, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 1045 af 30. juni 2016 om eksamener m.v. for godkendte revisorer.

•••

Stk. 2 Den skriftlige eksamination i modul C, der har en varighed af fire timer, skal dække områderne andre erklæringer med sikkerhed, jf. revisorlovens § 1, stk. 2, og andre erklæringer, jf. revisorlovens § 1, stk. 3, samt områderne nævnt i denne bekendtgørelses § 12, stk. 3, i det omfang, det har betydning for disse erklæringer.

•••

Stk. 3 For afholdelsen og bedømmelsen af modulerne A, B og C finder § 2, stk. 1, § 6, stk. 7, § 11, stk. 1, 3 og 4, § 13, stk. 1, 2. pkt., og §§ 17-22 med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 4 Betaling for deltagelse i modulerne A, B og C opkræves af FSR - danske revisorer. Betalingen kan ikke overstige det beløb, der i 2020 er opkrævet for deltagelse i hvert modul reguleret den 1. januar i årene 2021-23 efter det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion. Betalingen omfatter udgifter, der er nødvendige for afholdelsen af eksamen, herunder udgifter til honorarer og administration. Et over- eller underskud ved afholdelsen af modulerne A, B og C indregnes i de samlede indtægter/udgifter vedrørende afholdelsen af de i § 1 nævnte skriftlige prøver og eksamener.

•••
profile photo
Profilside