14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer § 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 67 af 19. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 En person kan indstille sig til modul A, B eller C ved den skriftlige revisoreksamen efter § 11, stk. 2-4, i bekendtgørelse nr. 1045 af 30. juni 2016 om eksamener m.v. for godkendte revisorer, så længe modulerne afholdes, jf. stk. 2, hvis den pågældende inden ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse har bestået et eller flere af modulerne A, B og C.

•••

Stk. 2 Modulerne A, B og C afholdes indtil udgangen af 2023 en gang årligt af FSR – danske revisorer. Modulerne afholdes ikke efter 2023.

•••

Stk. 3 Tilsiger antallet af tilmeldte til et af modulerne A, B og C det, kan Eksamensudvalget beslutte, at eksamen vedrørende et modul kan aflægges enten som en mundtlig prøve vedrørende det pågældende modul eller ved aflevering af en afløsningsopgave med efterfølgende mundtligt forsvar. Udvalget fastsætter de nærmere regler herfor. Erhvervsstyrelsen skal godkende udvalgets beslutning.

•••

Stk. 4 Tilmelding til et eller flere af modulerne A, B eller C indgives til FSR - danske revisorer i en form, der er fastsat af FSR - danske revisorer. Tilmelding skal i 2021 være modtaget i FSR - danske revisorer senest den 1. juni. Tilmelding skal i 2022 og 2023 være modtaget i FSR - danske revisorer senest den 1. marts i det pågældende år.

•••

Stk. 5 FSR - danske revisorer offentliggør senest den 31. marts 2021 på sin hjemmeside datoerne for afholdelse af modulerne A, B og C ved den skriftlige prøve til revisoreksamen i 2021, og senest den 15. januar 2022 og 2023 datoerne for afholdelse af modulerne A, B og C i de pågældende år.

•••
profile photo
Profilside