14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 67 af 19. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Egnethedsprøve for personer med udenlandsk godkendelse til udførelse af lovpligtig revision
Egnethedsprøven som nævnt i § 1, stk. 3, skal godtgøre kandidatens praktiske duelighed inden for de i § 12, stk. 2 og 3, nævnte områder, hvor kendskab til dansk lovgivning og praksis er nødvendigt for udøvelse af lovpligtig revision i Danmark.

•••

Stk. 2 For personer, der har opnået godkendelse til at udføre lovpligtig revision i et land, der ikke har gennemført Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, og som EU ikke har indgået aftale med, kan egnethedsprøven udvides til at omfatte yderligere fagområder.

•••

Stk. 3 Ved bedømmelsen anvendes karaktererne »bestået« og »ikke bestået«. For at bestå egnethedsprøven kræves, at kandidaten opnår karakteren »bestået«.

•••

Stk. 4 For bestået egnethedsprøve udfærdiger FSR - danske revisorer et eksamensbevis.

•••
profile photo
Profilside