14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 67 af 19. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Eksaminatorer og censorer
Skriftlige eksamener bedømmes af en eksaminator samt en censor. Eksaminator og censor skal være statsautoriserede revisorer.

•••

Stk. 2 Mundtlige eksamener og prøver bedømmes af en eksaminator samt to censorer. Eksaminator skal være statsautoriseret revisor. Den ene censor skal være statsautoriseret revisor, og den anden censor skal være en person, der ikke er godkendt revisor. Sidstnævnte censor må ikke have været ansat hos eller drive virksomhed sammen med godkendte revisorer inden for de seneste tre år forud for udnævnelsen til censor, jf. § 17, stk. 4.

•••

Stk. 3 Censor og eksaminator skal under voteringen tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for behandling af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

•••

Stk. 4 Eksaminatorers og censorers virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

•••
profile photo
Profilside