Bekendtgørelse om EKF Danmarks Eksportkredits grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1706 af 18. august 2021

Ordningens rammer
§ 2

EKF Danmarks Eksportkredits grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet målrettes grønne og kommercielt bæredygtige projekter, hvor der vurderes at være gode muligheder for, at danske eksportører kan få en ordre, hvis projekterne realiseres. Projekter, der samtidig understøtter eksportalliancer af danske virksomheder, vil blive prioriteret.

Stk. 2 Med henblik på at åbne for nye markeder for eksport af grønne, danske løsninger kan EKF Danmarks Eksportkredit blandt andet anvende ordningen til:

  • 1) Medfinansiering af analyser, undersøgelser og projektmodning, der understøtter åbning af nye eksportmarkeder for nye eller eksisterende produkter.

  • 2) Udsendelse af danske rådgivere og eksperter til lande, hvor Danmark har eksisterende myndighedsarbejde eller til andre lande, hvor der er potentielle eksportmuligheder.

  • 3) Udstationering af EKF-finansieringsrådgivere på danske ambassader, innovationskontorer mv. Den grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet kan anvendes til finansiering af opstart og udsendelse. Udsendelse sker gennem Udenrigsministeriet.

Stk. 3 Administration af den grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet skal ske inden for rammerne af EU’s statsstøtteregler, herunder blandt andet gruppefritagelsesforordningens regler om gennemførlighedsundersøgelser og de-minimis-støtte.

Stk. 4 EKF Danmarks Eksportkredit udarbejder en administrationspolitik for de forskellige delelementer i den grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet, jf. stk. 2. Administrationspolitikken skal udarbejdes i overensstemmelse med blandt andet statens regler for tilskudsadministration, statsstøttereglerne mv. og skal godkendes af EKF Danmarks Eksportkredits bestyrelse.

Stk. 5 EKF Danmarks Eksportkredits administration af den grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet følger EKF Danmark Eksportkredits øvrige politik ift. corporate responsibility, skattepolitik mv.