14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om EKF Danmarks Eksportkredits grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1858 af 21. november 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om EKF Danmarks Eksportkredits grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet

I medfør af § 2, stk. 5 i lov nr. 104 af 3. februar 2016 om EKF Danmarks Eksportkredit og akt nr. 9 af 22. oktober 2020 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 21. november 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde
Bekendtgørelsen finder anvendelse for EKF Danmarks Eksportkredits grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet målrettet grønne projekter med eksportpotentiale.

Stk. 2 Definition af grønne projekter i den grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet følger politikken for finansiering og investering omfattet af Danmarks Grønne Fremtidsfond.

§2 Ordningens rammer
EKF Danmarks Eksportkredits grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet målrettes grønne og kommercielt bæredygtige projekter, hvor der vurderes at være gode muligheder for, at danske eksportører kan få en ordre, hvis projekterne realiseres.

Stk. 2 Med henblik på at åbne for nye markeder for eksport af grønne, danske løsninger og understøtte eksportalliancer af danske virksomheder kan EKF Danmarks Eksportkredit blandt andet anvende ordningen til:

  • 1) Medfinansiering af analyser, undersøgelser og projektmodning, der understøtter åbning af nye eksportmarkeder for nye eller eksisterende produkter.

  • 2) Udsendelse af danske rådgivere og eksperter til lande, hvor Danmark har eksisterende myndighedsarbejde eller til andre lande, hvor der er potentielle eksportmuligheder.

  • 3) Udstationering af EKF-finansieringsrådgivere på danske ambassader, innovationskontorer mv. Den grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet kan anvendes til finansiering af opstart og udsendelse. Udsendelse sker gennem Udenrigsministeriet.

Stk. 3 Administration af den grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet skal ske inden for rammerne af EU’s statsstøtteregler, herunder blandt andet gruppefritagelsesforordningens regler om gennemførlighedsundersøgelser og de-minimis-støtte.

Stk. 4 EKF Danmarks Eksportkredit udarbejder en administrationspolitik for de forskellige delelementer i den grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet, jf. stk. 2. Administrationspolitikken skal udarbejdes i overensstemmelse med blandt andet statens regler for tilskudsadministration, statsstøttereglerne mv. og skal godkendes af EKF Danmarks Eksportkredits bestyrelse.

Stk. 5 EKF Danmarks Eksportkredits administration af den grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet følger EKF Danmark Eksportkredits øvrige politik ift. corporate responsibility, skattepolitik mv.

§3 Tilsyn og revision
Erhvervsministeriet fører tilsyn med EKF Danmarks Eksportkredits anvendelse af projekt- og markedsmodningsfacilitet som del af det almindelige tilsyn med EKF Danmarks Eksportkredit.

Stk. 2 EKF Danmarks Eksportkredit laver en årlig rapport over projekt- og markedsmodningsfacilitetens aktiviteter, som revideres og gøres tilgængelig på EKF’s hjemmeside.

Stk. 3 EKF Danmarks Eksportkredit skal i deres regnskabssystemer holde separat regnskab for projekt- og markedsmodningsfaciliteten, så der kan aflægges separat regnskab herfor, såfremt Erhvervsministeriet ønsker det.

Stk. 4 EKF Danmarks Eksportkredit har pligt til at holde erhvervsministeren orienteret om alle væsentlige forhold, herunder væsentlige afvigelser fra den forventede udvikling i projekt- og markedsmodningsfaciliteten.

§4 Rigsrevisor har, jf. Rigsrevisorlovens § 4, adgang til gennemgang af EKF Danmarks Eksportkredits regnskaber.

§5 Administration
Erhvervsministeriet og EKF Danmarks Eksportkredit indgår en administrationsaftale om administrationsomkostninger, herunder etablerings- og driftsomkostninger, i forbindelse med den grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet.

§6 Efterregulering
Midler til projekt- og markedsmodningsfaciliteten skal være anvendt senest 8 år efter bevillingen er overført til EKF Danmarks Eksportkredit.

Stk. 2 Der skal laves en opgørelse over ordningen senest 6 måneder efter udløbsdatoen for anvendelse af midlerne. En eventuel andel af ordningen, som ikke er anvendt, tilbagebetales til staten.

§7 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. december 2020.

profile photo
Profilside