14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1244 af 13. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet, jf. §§ 9 og 9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område kan efter ansøgning fra borgeren træffe afgørelse om bortfald eller nedsættelse af egenbetalingen.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen foretager en konkret og individuel vurdering af, om en borger kan få nedsættelse eller bortfald af egenbetalingen. Følgende forhold indgår i vurderingen:

  • 1) om borgeren opretholder egen bolig samtidig med, at vedkommende tager ophold på en boform, og

  • 2) borgerens økonomiske råderum i øvrigt.

•••

Stk. 3 For borgere uden indtægt sker der bortfald af egenbetalingen i hvert tilfælde, jf. stk. 1.

•••

Stk. 4 Til beboere, der ikke har en indtægt, fastsætter og udbetaler kommunalbestyrelsen et beløb til personlige fornødenheder, indtil der foreligger et indtægtsgrundlag i form af en arbejdsindtægt, pension, kontanthjælp eller anden indtægt.

•••
profile photo
Profilside