14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om efterlevelseshjælp § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om efterlevelseshjælp og bygger på bekendtgørelse nr. 553 af 28. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Ved beregningen af formuetillægget, der opgøres på tidspunktet for ægtefællens eller samleverens dødsfald, indgår

 • 1) indestående i pengeinstitutter m.v.,

 • 2) kursværdien af obligationer,

 • 3) pantebreve i depot,

 • 4) kursværdien af deponerede, børsnoterede aktier,

 • 5) kursværdien af investeringsforeningsbeviser,

 • 6) restgæld til realkreditinstitutter, reallånefonde, pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber, kontokortordninger, pantebreve i depot og studiegæld,

 • 7) ejendomsværdien af fast ejendom her i landet og i udlandet,

 • 8) gæld vedrørende boligydelseslån efter lov om individuel boligstøtte og gæld vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter,

 • 9) kontant beholdning,

 • 10) private tilgodehavender, herunder tilgodehavender i udlandet,

 • 11) andre værdipapirer end de i nummer 1-5 nævnte, herunder værdipapirer i udlandet,

 • 12) værdien af biler m.v.,

 • 13) værdien af skibe og andre fartøjer,

 • 14) egenkapital i virksomhed og

 • 15) anden gæld.

•••

Stk. 2 Herudover indgår værdien af den efterlevendes andele i andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

•••

Stk. 3 Desuden tillægges eventuelle formuerettigheder, som den efterlevende opnår som følge af dødsfaldet.

•••

Stk. 4 Formuen opgøres netto. Således fradrages skatter af skattepligtige engangsudbetalinger til den efterlevende som følge af dødsfaldet. Endvidere indgår arv efter fradrag af skat, afgifter og andre omkostninger i forbindelse med skifte.

•••
profile photo
Profilside