14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om efterlevelseshjælp § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om efterlevelseshjælp og bygger på bekendtgørelse nr. 553 af 28. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Regulering af beløb
Såvel støttebeløb som indtægts- og formuegrænser reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbene offentliggøres i vejledning om regulering af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område.

•••
profile photo
Profilside