14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om efterlevelseshjælp § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om efterlevelseshjælp og bygger på bekendtgørelse nr. 553 af 28. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Personkreds og ansøgning
Udbetaling Danmark yder efter ansøgning efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever afgår ved døden. Retten til efterlevelseshjælp omfatter såvel ægtefæller (herunder registrerede partnere) som samlevende. Afgrænsningen af samlevende og ikke-samlevende følger principperne i lov om social pension og børnetilskudsloven.

•••

Stk. 2 Ansøgning om efterlevelseshjælp indgives til Udbetaling Danmark. Ansøgningen, herunder ansøgning om lån efter § 11, skal være Udbetaling Danmark i hænde senest 6 måneder efter ægtefællens eller samleverens dødsfald. Udbetaling Danmark kan se bort fra, at fristen ikke er overholdt, når der er en særlig grund hertil.

•••

Stk. 3 Når Udbetaling Danmark får underretning om et dødsfald, og Udbetaling Danmark har kendskab til, at der er en samlevende ægtefælle eller samlever, sørger Udbetaling Danmark for, at den efterlevende oplyses om mulighederne for efterlevelseshjælp.

•••
profile photo
Profilside