Bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. juli 2024

Bekendtgørelse nr. 1821 af 28. december 2023

§ 5

Ud over oplysningerne, der skal indberettes efter § 3, skal virksomheder, der er omfattet af indberetningspligten, oplyse følgende, hvis Skatteforvaltningen anmoder herom:

  • 1) Støttemodtagers navn.

  • 2) Virksomhedens størrelse (SMV eller stor virksomhed). Betegnelsen SMV omfatter virksomheder, der beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på højst 50 mio. euro og/eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. euro.

  • 3) Cvr-nummer.

  • 4) Dato for tildeling af støtte. Datoen for støttetildelingen skal angives som den 31. december i det kalenderår, som afgiftslempelsen vedrører.

  • 5) Dansk Branchekode-reference.

  • 6) Støtteordning efter § 2.