Bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 578 af 28. maj 2024

Indberetningspligt
§ 1

Virksomheder, der modtager statsstøtte omfattet af Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, som ændret senest ved forordning nr. 2023/1315 af 23. juni 2023 om ændring af forordning (EU), er omfattet af indberetningspligt efter denne bekendtgørelse.