Bekendtgørelse om efterfølgende af- og nedskrivninger m.v. § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1783 af 19. november 2020

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1287 af 13. december 2005 om efterfølgende af- og nedskrivninger ophæves.