Bekendtgørelse om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug, og apotekers registrering til ordningen m.v. § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1655 af 18. december 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2439 af 14. december 2021

§ 6

Opsplitning af lægemidler til veterinær brug til andre dyr end produktionsdyr, herunder kæledyr må kun ske til brug for behandling i maksimalt 14 dage.

Stk. 2 For produktionsdyr må opsplitning af lægemidler kun ske til brug for behandling i maksimalt 5 dage.