14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug, og apotekers registrering til ordningen m.v. § 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1655 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Apotekers registrering i opsplitningsordningen
Et apotek, der vil tilbyde opsplitning af lægemidler til veterinær brug, jf. § 12 c, stk. 1, i lov om apotekervirksomhed, skal give Lægemiddelstyrelsen forudgående elektronisk meddelelse herom med angivelse af hvilke kategorier af opsplitning, det pågældende apotek vil tilbyde, og hvilken apoteksenhed registeringen omfatter.

•••

Stk. 2 Apoteket må kun foretage opsplitning i den eller de kategorier, som fremgår af apotekets registrering hos Lægemiddelstyrelsen.

•••

Stk. 3 Et apotek kan afregistrere sig eller ændre sin registrering ved at give elektronisk meddelelse herom til Lægemiddelstyrelsen.

•••
profile photo
Profilside