Bekendtgørelse om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug, og apotekers registrering til ordningen m.v. § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1655 af 18. december 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2439 af 14. december 2021

§ 18

Ved udlevering af det opsplittede lægemiddel, skal dyrlægen, ud over de krav der fremgår af § 44, stk. 1 og 2, i bekendtgørelsen om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr, desuden mærke lægemidlets provisoriske pakning med dato for anbrud af den originale pakning, den udleverede mængdes størrelse, samt oplysning om hvor stor en andel af den originale pakning, der udleveres til dyreejer, efterfulgt af den originale paknings varenummer.

Stk. 2 Dyrlægen skal desuden foruden at gengive lægemidlets navn og styrke angive batch nr., udløbsdato og udlevere en kopi af den indlægsseddel, der lå i den opsplittede pakning af lægemidlet til dyreejer i overensstemmelse med artikel 88, stk. 2, i forordning 2019/6 af 11. december 2018 om veterinærlægemidler.

Stk. 3 De oplysninger, som ifølge stk. 1 og 2 skal påføres den provisoriske emballage, skal være let læselige, påtrykt på dansk eller håndskrevet med en holdbar tekst på en etiket, der placeres på den provisoriske emballage. Hvis den provisoriske emballage består af flere dele, skal etiketten så vidt muligt placeres på den indre pakning.