14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug, og apotekers registrering til ordningen m.v. § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1655 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Særlige krav til opsplitning af sterile lægemidler
Dyrlægen eller apoteket kan kun opsplitte sterile lægemidler ved anbrud af den indre pakning, når dyrlægen eller apoteket har vurderet, at det er fagligt forsvarligt. Dyrlægen eller apoteket skal foretage en risikovurdering af, om det er fagligt forsvarligt at foretage opsplitningen i den konkrete situation.

•••

Stk. 2 I dyrlægens eller apotekets vurdering af, om et sterilt lægemiddel bør anbrydes, skal alle relevante forhold inddrages, herunder om opsplitningen kan foretages ved en rengjort arbejdsstation med udstyr egnet til opsplitning, om der anvendes personlige værnemidler, om den oprindelige pakning kan erstattes af passende alternativer, og dyreejerens mulighed for og vilje til at kunne håndtere de opsplittede lægemidler korrekt indtil brug.

•••

Stk. 3 Sterile lægemidler i form af parenterale lægemidler må alene opsplittes ved opsugning i sterile engangssprøjter, fra hætteglas gennem en dertil beregnet gummimembran, således at lægemidlet udsættes mindst muligt for omgivelsernes luft, lys, fugt og lignende.

•••
profile photo
Profilside