Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering m.v. af lægemidler til dyr § 20

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 646 af 31. maj 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1149 af 04. september 2023

§ 20

I besætninger, som ikke er omfattet af en aftale om sundhedsrådgivning, og i kvæg- og svinebesætninger med basisaftale om sundhedsrådgivning, må dyrlægen ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i den behandlingsperiode, der fremgår af lægemidlernes markedsføringstilladelse, til den besætningsansvarliges behandling af en sygdom, som dyrlægen i tilslutning til besøget i besætningen selv har diagnosticeret hos produktionsdyr, jf. dog stk. 2-7.

Stk. 2 Dyrlægen må ordinere receptpligtige lægemidler, der er godkendt til markedsføring til dyr til forebyggende behandling, jf. § 30, uden fastsat øvre tidsgrænse. Dette gælder dog ikke antimikrobielle lægemidler.

Stk. 3 Dyrlægen må ordinere lægemidler til forebyggende behandling af coccidiose og cryptosporidiose i besætninger med kvæg, får, geder og svin, jf. § 30, stk. 3 og 4, i den behandlingsperiode, der fremgår af lægemidlernes markedsføringstilladelse.

Stk. 4 Dyrlægen må ordinere lægemidler til anæstesi af akvakulturdyr uden fastsat øvre tidsgrænse.

Stk. 5 Ved behandling af enkeltdyr, jf. stk. 1, skal dyrlægen selv indlede behandlingen af hvert enkelt dyr.

Stk. 6 Dyrlægen må kun ordinere receptpligtige lægemidler til kvæg, jf. stk. 1 og 5, til behandling af handyr og hundyr, der endnu ikke har kælvet.

Stk. 7 Dyrlægen må kun ordinere receptpligtige lægemidler til en gruppe af får eller geder, jf. stk. 1, til behandling af lam og gedekid på under 1 år.