14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr § 43

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1227 af 19. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§43 Når dyrlægen udleverer lægemidler til produktionsdyr, skal dyrlægen forsyne emballagen med følgende oplysninger:

 • 1) CHR-nummer, hvor dyrene er registret.

 • 2) Den besætningsansvarliges navn.

 • 3) Dyreart.

 • 4) Fastsat tilbageholdelsestid.

 • 5) Dato for udlevering.

 • 6) Dyrlægens autorisationsnummer.

•••

Stk. 2 Når dyrlægen udleverer lægemidler til andre dyr end produktionsdyr, skal dyrlægen forsyne emballagen med følgende oplysninger:

 • 1) Dyreejerens navn.

 • 2) Dyreart.

 • 3) Diagnose.

 • 4) Dosering, administrationsvej og behandlingsperiode.

 • 5) Dato for udlevering.

 • 6) Dyrlægens autorisationsnummer.

•••

Stk. 3 De oplysninger, som, jf. stk. 1 og stk. 2, skal påføres lægemiddelpakningen, skal være anført på en etiket, der placeres på emballagen. Hvis pakningen består af flere dele, skal etiketten så vidt muligt placeres på inderemballagen.

•••

Stk. 4 Uanset § 42, stk. 3, må dyrlægen i forbindelse med udlevering af lægemidler bryde den ydre emballage med henblik på opsplitning af pakningen i mindre pakninger (inderpakninger), hvis disse er forsynet med særskilt varenummer og i øvrigt med de samme oplysninger, som den oprindelige ydre emballage.

•••

Stk. 5 Ved udlevering af lægemidler til heste finder stk. 1, nr. 1, ikke anvendelse.

•••

Stk. 6 Ved udlevering til pelsdyr finder stk. 1, nr. 4, ikke anvendelse.

•••

Stk. 7 Oplysningerne i stk. 1 kan erstattes med en fortrykt etiket med et nummersystem, som entydigt henviser til den pågældende anvisning, jf. § 40.

•••
profile photo
Profilside