14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1227 af 19. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Injektion i blodårer, i bughulen, i led, i seneskeder og ved rygmarv/rygmarvskanal samt anbringelse af lægemidler i livmoderen må kun foretages af dyrlægen, jf. dog stk. 2-4.

•••

Stk. 2 Dyrlægen må til besætningsansvarlige, som har indgået aftale om sundhedsrådgivning i kvægbesætninger med tilvalgsmodul 2, og som opfylder betingelserne i § 7, stk. 3, i bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer, udlevere eller ordinere calciumholdige lægemidler uden indhold af magnesium, som er godkendt til intravenøs indgift, til den besætningsansvarliges behandling af køer lidende af kælvningsfeber 0-4 døgn efter kælvning, hvis der foreligger en besætningsdiagnose for kælvningsfeber. Besætningsdiagnosen skal opfylde de krav, der fremgår af bilag 1 til ovennævnte bekendtgørelse. Det skal fremgå af besætningsdiagnosen, at besætningsansvarlige kun må udføre én behandling af hver enkelt ko.

•••

Stk. 3 Dyrlægen må til besætningsansvarlige, som har indgået aftale om sundhedsrådgivning i kvægbesætninger med tilvalgsmodul 2, og som opfylder betingelserne i § 7, stk. 3, i bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer, udlevere eller ordinere uteritorier til den besætningsansvarliges behandling af køer lidende af tilbageholdt efterbyrd med infektion 12-72 timer efter kælvning, hvis der foreligger en besætningsdiagnose for tilbageholdt efterbyrd med infektion. Besætningsdiagnosen skal opfylde de krav, der fremgår af bilag 2 til ovennævnte bekendtgørelse. Det skal fremgå af besætningsdiagnosen, at besætningsansvarlige kun må udføre én behandling af hver enkelt ko.

•••

Stk. 4 Dyrlægen må til besætningsansvarlige med besætninger af akvakulturdyr udlevere eller ordinere vaccine til injektion i fiskens bughule.

•••
profile photo
Profilside