14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1227 af 19. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Dyrlægen må ordinere receptpligtige lægemidler med androgen virkning til behandling af yngel af akvakulturdyr med henblik på kønskonvertering, jf. § 2, nr. 19, litra b, på betingelse af, at:

  • 1) behandlingen foretages under dyrlægens ansvar,

  • 2) behandlingen foretages på yngel af dambrugsfisk på under 3 måneder,

  • 3) der til behandlingen kun anvendes lægemidler, der opfylder betingelserne i §§ 3 og 4, og som er ordineret ved en recept til engangsudlevering, og som ikke er implantater eller tabletter til implantation,

  • 4) den ansvarlige for besætningen skriftligt instrueres om, at hormonbehandlede dyr ikke må anvendes til konsum,

  • 5) dyrlægen straks efter behandlingen skriftligt underretter Fødevarestyrelsen om navn og adresse på dambruget, navn og mængde på anvendte lægemidler, samt tidspunkt for indledning og afslutning af behandlingen, og

  • 6) dyrlægen foretager optegnelser i overensstemmelse med § 40, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside