14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1227 af 19. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Terapeutisk behandling, som nævnt i § 2, nr. 18, litra a og c, er tilladt på betingelse af, at:

  • 1) behandlingen foretages af dyrlægen personligt, jf. dog stk. 2,

  • 2) behandlingen, jf. § 2, nr. 18, litra c, kun sker i form af injektion eller vaginalspiral på entydigt identificerede fødevareproducerende dyr,

  • 3) der til behandlingen kun anvendes lægemidler, der opfylder betingelserne i § 3, eller § 4, stk. 1, nr. 1 eller 2, og som har en tilbageholdelsestid på højst 15 dage, for beta-agonister dog højst 28 dage, og

  • 4) dyrlægen foretager optegnelser i overensstemmelse med § 40, stk. 1.

•••

Stk. 2 Til efterbehandling af en hest, der er behandlet i henhold til stk. 1 med beta-agonister mod luftvejsproblemer, hovesenebensbetændelse eller forfangenhed, må dyrlægen udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler med indhold af beta-agonister på betingelse af, at:

  • 1) behandlingen foretages under dyrlægens ansvar,

  • 2) de udleverede eller ordinerede receptpligtige lægemidler opfylder betingelserne i § 3, eller § 4, stk. 1, nr. 1 eller 2, er til indgivelse gennem munden, og har en tilbageholdelsestid på højst 28 dage,

  • 3) dyrlægen foretager optegnelser i overensstemmelse med § 40, stk. 1, og

  • 4) dyrlægen anfører dato for indledning og afslutning af behandlingen.

•••
profile photo
Profilside