14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1228 af 19. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Produkter, der stammer fra fødevareproducerende dyr, som har fået indgivet stoffer med østrogen, androgen eller gestagen virkning eller beta-agonister i overensstemmelse med undtagelsesbestemmelserne i Rådets direktiv 96/22/EF af 29. april 1996 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug og om ophævelse af direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF og 88/299/EØF, må kun markedsføres med henblik på konsum på betingelse af, at produkterne stammer fra dyr, der er blevet behandlet med lægemidler, der overholder kravene i § 13, stk. 1, nr. 3, § 13, stk. 2, nr. 2, § 14, nr. 3, § 15, nr. 3, eller § 16, nr. 3, i bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr, og for hvilke den fastsatte tilbageholdelsestid er overholdt.

•••
profile photo
Profilside