14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1228 af 19. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Enhver, der markedsfører, sælger eller overdrager fødevareproducerende dyr til slagtning og animalske produkter til human konsum, er forpligtet til kun at levere dyr eller produkter fra dyr:

  • 1) som ikke har fået indgivet ikke-godkendte stoffer,

  • 2) som ikke har været underkastet ulovlig behandling, og

  • 3) for hvilke den fastsatte tilbageholdelsestid er overholdt.

•••

Stk. 2 Enhver, som sælger eller overdrager fødevareproducerende dyr, som er omfattet af en tilbageholdelsestid efter behandling med et receptpligtigt lægemiddel, skal levere information til køberen eller modtageren af dyret om, at dyret er omfattet af en tilbageholdelsestid, og hvornår som minimum tilbageholdelsestiden udløber.

•••

Stk. 3 Sælger eller overdrager skal kunne dokumentere at have leveret informationen om tilbageholdelsestiden og, skal opbevare denne dokumentation i 5 år fra salget eller overdragelsen af dyret. Dokumentationen skal på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden.

•••

Stk. 4 Køberen eller modtageren af dyr, der er omfattet af stk. 2, skal opbevare den modtagne information om tilbageholdelsestiden i 5 år fra modtagelse af dyret. Dokumentationen skal på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden.

•••
profile photo
Profilside