Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v. § 22

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. juli 2023

Bekendtgørelse nr. 927 af 21. juni 2022

§ 22

Eventuelle udgifter til deltagelse i de i § 9, stk. 1-3, og § 10, stk. 1, 3 og 4, nævnte kurser, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.