Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v. § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 927 af 21. juni 2022

§ 16

Enhver, der markedsfører, sælger eller overdrager dyr bestemt til fødevareproduktion til slagtning og animalske produkter til human konsum, er forpligtet til kun at levere dyr eller produkter fra dyr:

  • 1) som ikke har fået indgivet ikke-godkendte stoffer,

  • 2) som ikke har været underkastet ulovlig behandling, og

  • 3) for hvilke den fastsatte tilbageholdelsestid er overholdt.

Stk. 2 Enhver, som sælger eller overdrager dyr bestemt til fødevareproduktion, som er omfattet af en tilbageholdelsestid efter behandling med et receptpligtigt lægemiddel, skal levere information til køberen eller modtageren af dyret om, at dyret er omfattet af en tilbageholdelsestid, og hvornår tilbageholdelsestiden udløber.

Stk. 3 Sælger eller overdrager skal kunne dokumentere at have leveret informationen om tilbageholdelsestiden og skal opbevare denne dokumentation i 5 år fra salget eller overdragelsen af dyret. Dokumentationen skal på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden.

Stk. 4 Køberen eller modtageren af dyr, der er omfattet af stk. 2, skal opbevare den modtagne information om tilbageholdelsestiden i 5 år fra modtagelse af dyret. Dokumentationen skal på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden.