Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v. § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 927 af 21. juni 2022

§ 12

Den besætningsansvarlige må opbevare receptpligtige lægemidler i den behandlingsperiode, der fremgår af dyrlægens anvisning, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2 I besætninger med kvæg, svin eller mink med sundhedsrådgivningsaftale, hvor receptpligtige lægemidler er ordineret til behandling af en besætningsdiagnose, må den besætningsansvarlige kun opbevare lægemidlerne inden for den fastsatte ordineringsperiode, medmindre lægemidlerne er genordineret inden ordineringsperiodens udløb.

Stk. 3 I besætninger med får, geder eller akvakulturdyr med sundhedsrådgivningsaftale må den besætningsansvarlige kun opbevare receptpligtige lægemidler inden for den fastsatte ordineringsperiode, medmindre lægemidlerne er genordineret inden ordineringsperiodens udløb.

Stk. 4 Uanset stk. 1 må lægemidler til følgende behandlinger opbevares i indtil 5 dage:

  • 1) goldbehandling i kvægbesætninger,

  • 2) oxytocin og oxytocinanaloger til anden sygdomsbehandling end vestimulation i svinebesætninger,

  • 3) lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastration, og

  • 4) smertebehandling af pattegrise i forbindelse med kastration.

Stk. 5 Receptpligtige lægemidler til produktionsdyr skal opbevares på det CHR-nummer, hvor besætningen, som lægemidlerne er udleveret eller ordineret til, er registreret, jf. dog stk. 6

Stk. 6 I kvægbesætninger, der er meddelt dispensation til samdrift, jf. bekendtgørelse om registrering i CHR og om identifikation af kvæg, svin, får, geder, hjorte eller kameler, og for hvilke der er indgået én samlet sundhedsrådgivningsaftale, må receptpligtige lægemidler desuden opbevares på det CHR-nummer, hvor de dyr, hvortil lægemidlet er ordineret, befinder sig.