Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v. § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 927 af 21. juni 2022

§ 11

Dyreejeren må kun opbevare receptpligtige lægemidler, som dyreejeren har erhvervet i overensstemmelse med § 4 og som af dyrlæge, apotek eller anden virksomhed, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til forhandling af lægemidler, er forsynet med en etiket.

Stk. 2 Dyreejeren må ikke opbevare lægemidler, for hvilke markedsføringstilladelsen er tilbagekaldt.

Stk. 3 Hvis et lægemiddels etiket er placeret på en yderemballage, skal lægemidlet og yderemballagen opbevares samlet. Etiketten må ikke ødelægges eller fjernes.

Stk. 4 Den besætningsansvarlige må kun opbevare receptpligtige lægemidler til produktionsdyr, for hvilke dyrlægen har udleveret en skriftlig anvisning. For lægemidler, som dyrlægen har ordineret på baggrund af en telefonkonsultation, gælder anvisningen fra det seneste rådgivningsbesøg.