14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19

Bekendtgørelse nr. 660 af 15. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1367 af 22. juni 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Følgende arrangementer, hvor flere end 500 personer på samme sted samtidig samles i motorkøretøjer med et fælles formål (drive in-arrangementer) på et sted, hvortil der er offentlig adgang, og som ikke er omfattet af bekendtgørelse om offentlige forlystelser, er omfattet af den nævnte bekendtgørelses §§ 1-8 og 24 med de fornødne tilpasninger, jf. dog § 2:

  • 1) Arrangementer, hvorunder der afholdes koncerter.

  • 2) Arrangementer, hvorunder der forevises film, opføres teater, dans eller andre forestillinger, holdes taler eller foredrag eller afholdes bankospil eller lignende.

  • 3) Arrangementer, hvorunder der sker forevisning på storskærm, herunder af fodboldkampe eller andre sportsbegivenheder.

  • 4) Arrangementer, hvorunder der afbrændes bål eller affyres fyrværkeri.

  • 5) Arrangementer, hvorunder der afholdes gudstjenester eller foretages religiøse handlinger.

  • 6) Arrangementer, der har en karakter, som svarer til arrangementerne nævnt i nr. 1-5.

Stk. 2 Politiet kan ved fastsættelsen af vilkår i tilladelsen efter stk. 1, jf. § 1, stk. 1, og § 3 i bekendtgørelse om offentlige forlystelser, inddrage hensynet til at begrænse risikoen for smittespredning med covid-19.

Stk. 3 Stk. 1 omfatter både arrangementer, hvor deltagerne skal betale entré, og arrangementer med fri adgang.

§2 § 1 gælder ikke for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

§3 Politidirektørernes afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages til rigspolitichefen.

Stk. 2 Rigspolitichefens afgørelser i klagesager over afgørelser truffet af politidirektørerne efter bekendtgørelsen kan ikke påklages til justitsministeren.

§4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. september 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 509 af 24. april 2020 om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.

profile photo
Profilside