Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 356 af 8. april 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 893 af 27. august 2019

§ 4

Et gruppe 1-forsikringsselskab skal i selskabets driftsplan, udover de i § 3 nævnte oplysninger, medtage følgende:

  • 1) Et skøn over det fremtidige solvenskapitalkrav, jf. § 126 c i lov om finansiel virksomhed, på basis af den forventede balance, oplysninger om den metode, der anvendes til beregningen af disse skøn samt en oversigt over selskabets kapitalgrundlag, jf. § 126 b i lov om finansiel virksomhed, til dækning af solvenskapitalkravet.

  • 2) Et skøn over det fremtidige minimumskapitalkrav, jf. § 126 d i lov om finansiel virksomhed, på basis af den forventede balance, oplysninger om den metode, der anvendes til beregningen af disse skøn samt en oversigt over selskabets basiskapitalgrundlag, jf. § 126 b, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, til dækning af det absolutte minimum for minimumskapitalkravet, jf. § 126 d, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed.

  • 3) Et skøn over de finansielle midler, der er bestemt til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser, solvenskapitalkravet og minimumskapitalkravet.

  • 4) En vurdering af risikoen for, at forsikringsselskabet ikke inden for det første år kan overholde solvenskapitalkravet eller minimumskapitalkravet.

  • 5) En vurdering af risikoen for, at forsikringsselskabet inden for det første år taber hele sit kapitalgrundlag.