Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 356 af 08. april 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 893 af 27. august 2019

Risikovurdering
§ 15

Et gruppe 2-forsikringsselskabs bestyrelse skal mindst én gang om året foretage en vurdering af alle væsentlige risici, som selskabet er eller kan blive mødt med i dets strategiske planlægningsperiode. Selskabet skal uanset 1. pkt. foretage en ny risikovurdering, umiddelbart efter, at der gennemføres væsentlige ændringer i selskabets strategi, forretningsmodel, risikoprofil eller risikotolerancegrænser.

Stk. 2 Risikovurderingen skal foretages med udgangspunkt i selskabets forretningsmodel, risikoprofil og risikotolerancegrænser og skal som minimum indeholde følgende:

  • 1) En kvalitativ beskrivelse af forsikringsselskabets væsentligste risici.

  • 2) En vurdering af, hvilke risici der imødegås med kapital, og hvilke risici der imødegås med risikobegrænsende foranstaltninger, som forretningsgange, interne kontroller eller lignende.

  • 3) En kvantificering af forsikringsselskabets væsentligste risici.

Stk. 3 Senest to uger efter bestyrelsens godkendelse skal risikovurderingen indsendes til Finanstilsynet.