Bekendtgørelse om dørmænd § 7

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om dørmænd er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 247 af 11. april 2008,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1060 af 29. september 2014 og bekendtgørelse nr. 1077 af 21. august 2018

§ 7

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, 2 og 3.