14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dørmænd § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om dørmænd og bygger på bekendtgørelse nr. 247 af 11. April 2008. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Under udførelsen af arbejdet som dørmand skal denne altid være i besiddelse af et personlegitimationskort, der udstedes af Rigspolitiet, når autorisation er meddelt vedkommende.

•••

Stk. 2 Personlegitimationskortet skal forevises på forlangende af en myndighed.

•••

Stk. 3 En person, som er midlertidigt autoriseret som dørmand, skal være i besiddelse af kopi af politiets midlertidige legitimation, medmindre politiet har anvist andet.

•••
profile photo
Profilside