Bekendtgørelse om dokumentation for opfyldelse af betingelser for registrering som tilsynsførende § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1229 af 21. november 2014

Anmodning om registrering
§ 2

Den tilsynsførende skal indsende oplysningerne i § 3 senest 6 uger før det forventes, at den konkrete refinansieringstransaktion skal gennemføres.