14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningens størrelse m.v. i henhold til § 5 i lov om detailsalg fra butikker m.v. § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1171 af 08. december 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Udvalgsvarer
Butikker, der gør brug af undtagelsesbestemmelsen i § 5, stk. 1, i lov om detailsalg fra butikker m.v., skal til enhver tid kunne dokumentere, at omsætningen ikke udelukkende eller hovedsagelig består af udvalgsvarer.

•••

Stk. 2 Ved udvalgsvarer forstås varer, der bliver ved med at eksistere samtidig med brugen, og som først går til grunde efter en nedslidning over en længere periode.

•••

Stk. 3 For at omsætningen hovedsagelig består af udvalgsvarer, kræves at mere end 50 procent af omsætningen kan henføres hertil.

•••

Stk. 4 For eksisterende og nye butikker, hvor der skal indsendes erklæring efter § 5, stk. 2, henholdsvis § 5, stk. 3, i lov om detailsalg fra butikker m.v., skal dokumentation af, at omsætningen ikke udelukkende eller hovedsagelig består af udvalgsvarer, ske som led i revisors erklæring efter § 1, stk. 2, jf. bilag 1.

•••

Stk. 5 For eksisterende butikker, hvor der ikke skal indsendes erklæring, jf. § 2, stk. 1, kan dokumentation af fordelingen mellem udvalgsvarer og dagligvarer ske ved at fremlægge bogføringen af omsætningen for seneste regnskabsperiode fordelt på henholdsvis udvalgsvarer og dagligvarer. Hvor bogføringen af omsætningen for seneste regnskabsperiode ikke er fordelt på henholdsvis udvalgsvarer og dagligvarer, kan dokumentation ske ved at opdele bogføringen af varekøbet for seneste regnskabsperiode på henholdsvis udvalgsvarer og dagligvarer.

•••

Stk. 6 For nye butikker, hvor der ikke skal indsendes erklæring, jf. § 2, stk. 1, kan dokumentation af fordelingen mellem udvalgsvarer og dagligvarer ske ved, at den budgetterede omsætning er fordelt på henholdsvis udvalgsvarer og dagligvarer.

•••
profile photo
Profilside