14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 647 af 31. May 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Aftale
Afgørelseskommunen, der har truffet afgørelse efter §§ 3 eller 4, skal indgå en aftale med en modtagelseskommune i det andet land om at modtage borgeren i et tilbud. Ophold i tilbuddet kan ikke påbegyndes, før aftalen er indgået.

•••

Stk. 2 En aftale efter stk. 1 skal indeholde oplysninger om:

  • 1) Tilbuddet hvor borgeren skal have ophold.

  • 2) Varigheden af opholdet.

  • 3) Vilkår for samarbejdet mellem afgørelses- og modtagelseskommunen.

  • 4) Handleplanen, jf. § 6, herunder vilkår og procedure for fremtidige ændringer af handleplanen.

  • 5) Modtagelseskommunens personrettede tilsyn, jf. § 7.

  • 6) Redegørelser, jf. § 9.

  • 7) Betaling, jf. § 14, herunder aftale om opgørelsesperiode.

•••

Stk. 3 En aftale efter stk. 1 kan kun indgås, når der er enighed mellem afgørelses- og modtagelseskommunen om handleplanen efter § 6. Såfremt særlige omstændigheder gør det påkrævet, kan der dog indgås en midlertidig aftale om ophold, uanset at der ikke er opnået enighed om handleplanen.

•••

Stk. 4 Modtagelseskommunen indgår aftale med et konkret tilbud med kommunal, regional eller privat driftsherre om borgerens ophold.

•••
profile photo
Profilside