14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 647 af 31. May 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Magtanvendelse m.v.
Der kan alene anvendes magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for borgeren efter bestemmelserne i lovgivningen i det land, hvor modtagelseskommunen er beliggende.

•••

Stk. 2 Er kommunalbestyrelsen i den lovgivning, som finder anvendelse vedrørende magtanvendelse, tillagt kompetence til at træffe afgørelse om magtanvendelse, er det kommunalbestyrelsen i modtagelseskommunen, der har afgørelseskompetencen, jf. dog stk. 3. Modtagelseskommunen skal snarest muligt orientere afgørelseskommunen om en sådan afgørelse.

•••

Stk. 3 Afgørelseskommunen og modtagelseskommunen kan i aftalen efter § 5 bestemme, at fravige stk. 2 helt eller delvist.

•••
profile photo
Profilside