Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1488 af 06. december 2023

Redegørelse
§ 9

Modtagelsesmyndigheden skal én gang årligt afgive en redegørelse til afgørelsesmyndigheden vedrørende borgeren, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 For børn under 18 år skal modtagelsesmyndigheden afgive en redegørelse én gang halvårligt.

Stk. 3 En redegørelse efter stk. 1 eller 2 skal indeholde oplysninger om borgerens forhold, herunder ændringer heri, indsatsen og ydelserne, som borgeren modtager, samt modtagelsesmyndighedens personrettede tilsyn.

Stk. 4 Afgørelses- og modtagelsesmyndigheden kan i aftalen efter § 5 bestemme, at redegørelsen skal afgives oftere end angivet i stk. 1 og 2.