Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1488 af 06. december 2023

Handleplan
§ 6

Der skal udarbejdes en handleplan for den indsats, borgeren skal modtage i tilbuddet.

Stk. 2 Det skal fremgå af handleplanen, hvilke ydelser borgeren skal modtage i tilbuddet.

Stk. 3 Afgørelsesmyndigheden fremsender et udkast til handleplan til modtagelsesmyndigheden. Modtagelsesmyndigheden færdiggør handleplanen i samarbejde med afgørelsesmyndigheden.

Stk. 4 Såfremt afgørelsesmyndigheden er en dansk kommunalbestyrelse, skal den endelige handleplan godkendes af denne kommunalbestyrelse.