Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne § 21

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1488 af 06. december 2023

§ 21

Bekendtgørelsen finder anvendelse for afgørelser truffet af en dansk kommunalbestyrelse eller en færøsk social myndighed fra tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttrædelse.