Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 715 af 31. maj 2017

§ 14

Modtagelsesmyndigheden afholder over for tilbuddet udgifterne til borgerens ophold i tilbuddet og eventuel øvrig indsats til borgeren.

Stk. 2 Afgørelsesmyndigheden afholder endeligt udgifterne til borgerens ophold i tilbuddet og eventuel øvrig indsats til borgeren i overensstemmelse med aftalen efter § 5 og handleplanen efter § 6. Udgifterne opgøres og opkræves af modtagelsesmyndigheden.

Stk. 3 Udgifterne til borgerens ophold i tilbuddet og eventuel øvrig indsats til borgeren opgøres efter reglerne i lovgivningen i det land, hvor modtagelsesmyndigheden er beliggende.

Stk. 4 Afgørelsesmyndigheden er forpligtet til at betale for en ændret indsats, som modtagelsesmyndigheden har truffet afgørelse om efter § 11, stk. 3.

Stk. 5 Afgørelsesmyndigheden er forpligtet til at betale for en ændret indsats, som modtagelsesmyndigheden har truffet midlertidig afgørelse om efter § 12.