Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne Kapitel 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1488 af 06. december 2023

Kapitel 8 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 20

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 715 af 31. maj 2017 om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne ophæves.

§ 21

Bekendtgørelsen finder anvendelse for afgørelser truffet af en dansk kommunalbestyrelse eller en færøsk social myndighed fra tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttrædelse.