Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne Kapitel 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1488 af 06. december 2023

Kapitel 7 Afgørelse af uenighed
§ 19

Uenighed mellem en afgørelsesmyndighed og en modtagelsesmyndighed om forpligtelser efter denne bekendtgørelse afgøres af Ankestyrelsen, jf. § 196, stk. 3, i lov om social service og § 214, stk. 4, i barnets lov.