Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne Kapitel 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1488 af 06. december 2023

Kapitel 5 Rejser
§ 17

Afgørelsesmyndigheden træffer afgørelse om rejser mellem Færøerne og Danmark, herunder om samværsrejser og rejseudgifter for borgeren.

Stk. 2 Afgørelse efter stk. 1 træffes efter lovgivningen i det land, hvor afgørelsesmyndigheden er beliggende.

Stk. 3 Afgørelsesmyndigheden afholder den fulde udgift til rejser efter stk. 1.