14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 715 af 31. May 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Redegørelse
Modtagelsesmyndigheden skal én gang årligt afgive en redegørelse til afgørelsesmyndigheden vedrørende borgeren, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 For børn under 18 år skal modtagelsesmyndigheden afgive en redegørelse én gang halvårligt.

•••

Stk. 3 En redegørelse efter stk. 1 eller 2 skal indeholde oplysninger om borgerens forhold, herunder ændringer heri, indsatsen og ydelserne, som borgeren modtager, samt modtagelsesmyndighedens personrettede tilsyn.

•••

Stk. 4 Afgørelses- og modtagelsesmyndigheden kan i aftalen efter § 5 bestemme, at redegørelsen skal afgives oftere end angivet i stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside