14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 715 af 31. May 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Afgørelse
En færøsk social myndighed kan træffe afgørelse om at tilbyde en borger, der er folkeregistreret på Færøerne, ophold i Danmark i:

•••

Stk. 2 En færøsk social myndighed kan træffe afgørelse om at anbringe et barn under 18 år, der er folkeregistreret på Færøerne, i Danmark på et anbringelsessted efter § 66 i lov om social service.

•••

Stk. 3 En færøsk social myndighed kan alene træffe afgørelse efter stk. 1 og 2, hvis betingelserne i færøsk lovgivning for at træffe afgørelse om ophold eller anbringelse på den pågældende tilbudstype eller en efter færøsk lovgivning tilsvarende tilbudstype er opfyldte. En færøsk social myndighed kan endvidere alene træffe afgørelse efter stk. 1 og 2, hvis betingelserne i dansk lovgivning for ophold eller anbringelse på det pågældende type af tilbud er opfyldte.

•••

Stk. 4 En færøsk social myndighed kan i forbindelse med en afgørelse efter stk. 1 eller 2 træffe afgørelse om, hvilke ydelser borgeren skal modtage i tilbuddet. Afgørelsen træffes efter færøsk lovgivning. Der kan dog ikke træffes afgørelse om ydelser, som ikke tilbydes efter dansk lovgivning.

•••

Stk. 5 Reglerne om sagsbehandling og anke i løgtingslóg um barnavernd og lovbekendtgørelse om offentlig forsorg (forsorgarlógin) finder anvendelse for afgørelser efter stk. 1, 2 og 4.

•••
profile photo
Profilside