14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 715 af 31. May 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Modtagelsesmyndigheden afholder over for tilbuddet udgifterne til borgerens ophold i tilbuddet og eventuel øvrig indsats til borgeren.

•••

Stk. 2 Afgørelsesmyndigheden afholder endeligt udgifterne til borgerens ophold i tilbuddet og eventuel øvrig indsats til borgeren i overensstemmelse med aftalen efter § 5 og handleplanen efter § 6. Udgifterne opgøres og opkræves af modtagelsesmyndigheden.

•••

Stk. 3 Udgifterne til borgerens ophold i tilbuddet og eventuel øvrig indsats til borgeren opgøres efter reglerne i lovgivningen i det land, hvor modtagelsesmyndigheden er beliggende.

•••

Stk. 4 Afgørelsesmyndigheden er forpligtet til at betale for en ændret indsats, som modtagelsesmyndigheden har truffet afgørelse om efter § 11, stk. 3.

•••

Stk. 5 Afgørelsesmyndigheden er forpligtet til at betale for en ændret indsats, som modtagelsesmyndigheden har truffet midlertidig afgørelse om efter § 12.

•••
profile photo
Profilside