14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 715 af 31. May 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Modtagelsesmyndigheden kan træffe midlertidig afgørelse om ændring af indsatsen til borgeren, hvis der foreligger en risiko for borgerens sikkerhed og sundhed, eller hvis det er af afgørende betydning af hensyn til borgerens øjeblikkelige behov for støtte. Den midlertidige afgørelse træffes efter lovgivningen i det land, hvor modtagelsesmyndigheden er beliggende.

•••

Stk. 2 Modtagelsesmyndigheden skal uden unødigt ophold give afgørelsesmyndigheden meddelelse om en midlertidig afgørelse efter stk. 1, med henblik på at afgørelsesmyndigheden kan træffe afgørelse efter § 11.

•••

Stk. 3 En midlertidig afgørelse efter stk. 1 forbliver i kraft indtil det tidspunkt, hvor afgørelsesmyndigheden har truffet afgørelse efter § 11, eller indtil det tidspunkt hvor borgerens ophold i tilbuddet ophører som følge af en afgørelse efter § 13.

•••

Stk. 4 Afgørelses- og modtagelsesmyndigheden kan i aftalen efter § 5 bestemme, at modtagelsesmyndigheden kan træffe midlertidige afgørelser i et videre omfang end fastsat i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside